Sito Chiuso
----Grazie. ENF Solar Team

Danimarca

Impianti su energia solare nel Danimarca sono stati forniti da esperti di installazione di pannelli solari di questo paese. Per il consiglio migliore, cliccate il pulsante Su Pollice - le più alte risposte votato appaiono in cima! Se avete ulteriori domande circa l'installazione di sistemi di energia solare a Danimarca, è possibile fare la domanda qui sotto e sarà sottoposta ai nostri esperti.

Per trovare tutte le aziende di energia solare vicino alla vostra casa si può zoom della mappa o digitare il proprio indirizzo.

Fattibilita’ del progetto
- Il clima del Paese in questione e’ adatto ad ospitare progetti fotovoltaici?

+2

Oct 10th 2013På kun 3 timer bliver jordens overflade bestrålet af Solen i et omfang, der svarer til verdens årlige energiforbrug. Der er rigeligt sol også i Danmark. Hvert år leverer Solen energi svarende til mere end 100 liter olie pr. m2 i Danmark.

+2

Oct 10th 2013"Skinner solen nok i Danmark til, at solcelleanlæg er effektive?" 
Ja, det gør den faktisk. Geografisk skal man sydligere end Bayern i Tyskland, før solindstrålingen er markant højere end i Danmark. Naturligvis er betingelserne markant bedre i sommermånederne i Danmark end i vinterhalvåret, men alle anlæg er dimensioneret udfra en forventet produktion over en 12 måneders periode – et såkaldt “normal år”.

Connessione alla rete
- Spiegazione delle fasi necessarie a connettere dei pannelli installati sul proprio tetto alla rete nazionale

+1

Oct 10th 2013For at kunne benytte sig af nettomålerordningen skal man have sit anlæg registreret hos energinet.dk, så man er tilsluttet det offentlige el-net. Det er en ganske enkel procedure, som starter med, at vi udfylder en formular ved installationen og sender det videre til den lokale net-virksomhed. De opretter de såkaldte stamdata, som udløser et GSRN nr. Det skal I bruge, når I udfylder formularen 'Anmodning om nettoafregning' til energinet.dk. Så enkelt er det!

Profittabilita’ dell’ investimento
- Che sorta di ritorno economico deve aspettarsi chi decide di installare un impianto fotovoltaico domestico?

+1

Oct 10th 2013Tilbagebetalingstiden er det nøgletal, der beskriver hvor økonomisk attraktivt et solcelleanlæg er. En hurtigere tilbagebetalingstid des bedre en investering. Tilbagebetalingstiden for et solcelleanlæg i Danmark har hidtil været på 15-20 år. Men med de nye skatteregler og nettomåler ordningen er tilbagebetalingstiden ned på 8-9 år.

+1

Oct 10th 2013Det afhænger af anlæggets ydelse og den fremtidige pris på elektricitet. Den fremtidige prisudvikling på el er ganske svær at forudsige, men generelt er elprisen over de sidste 35 år steget med ca. 6 % i gennemsnit pr. år. I gennemsnit ligger tilbagebetalingstiden for vores anlæg på mellem 6-10 år, men man skal være varsom med at udtale sig om tilbagebetalingstider, da det afhænger af en lang række faktorer og specielt de forudsætninger, som opstilles til den fremtidige forventning til elprisen. Vi beregner den præcist til dig men ”kun” ud fra de forudsætninger, som er kendt til dags dato. Danmark har verdens suverænt højeste el-pris, og vi tror ikke, at dette ændrer sig væsentligt i fremtiden.

Solpanelerne er designet til at holde i over 30 år. Der gives 25 års garanti på, at ydelsen maksimalt reduceres med 20 %. Montagesystemet er af stål og aluminium og holder i mindst samme tidsrum. Vekselretteren er alle solstrømsystemers svageste punkt. Vores erfaringer er, at vekselrettere holder i mange år. Det vil sige mindst 10 år. De er designet til 20 års levetid. Vi giver 5 års garanti. Vores forventning er, at vekselrettere i de kommende år vil falde i pris på linje med computerudstyr. Der er derfor grund til at tro, at en eventuel udskiftning af vekselretteren efter f.eks. 10 år kan være relativ billig. Vi har endvidere erfaret på messen Inter Solar i München 2012, at næste generation af invertere er integreret i et husstandsbatteri, og at det ved næste skift helt sikkert er i denne retning, at teknologien udvikles. Prisen og teknologien er dog p.t. for ny til gunstig investering i Danmark.

Incentivi
- Conto Energia ed altre forme di sgravi fiscali governativi

+1

Oct 10th 2013Nettomålerordningen har som andre kære børn mange navne. Solcelleordning, netto-ordning, 'lade måleren løbe baglæns' er bare nogle af dem, og det er nemt at fare vild i de mange udtryk. Vi har valgt at beholde navnet nettomålerordningen, og ideen er simpel: man får ganske enkelt lov til at lagre sin selv-producerede el på det offentlige el-net, så man ikke spilder el de dage, hvor man producerer meget, bare for at skulle betale for det den næste. Man bruger altså først og fremmest den el, man selv har produceret, uden at noget går til spilde. Og har man produceret mere, end det man har brugt, sælges det til det offentlige el-net til fordel for din pengepung, miljøet og den næste kunde. Prisen herfor er 0,60 kr. pr. kWh de første 10 år – derefter er det 0,40 kr. pr. kWh.

Afgiftsfrihed

Egentlig har man som borger pligt til at betale elafgift, men med et solcelleanlæg får man såkaldt afgiftsfrihed. Det betyder, at man ikke længere har pligt til at betale elafgift, men kan benytte sig af sin selvproducerede el.

- Få også solceller på sommerhuset!

Nettomålerordningen gælder også for fritidshuse. Så længe boligen ikke er registreret til erhvervsmæssig anvendelse, kan man også opnå alle fordelene ved at sætte et solcelleanlæg på sit fritidshus.

Loven om afgiftsfrihed for anlæg op til 6kW trådte i kraft d. 1. juli 2010, og fordelene ved at producere sin egen el blev derved meget større. I Danmark betød det, at man fik mulighed for at få glæde af solenergi i private husstande, og kombineret med verdensmarkedets udvikling, som har medført, at man nu kan få anlæg af høj kvalitet til markant lavere priser, der er overskuelige at afvikle, har forholdene for at producere sin egen el aldrig været bedre!

+1

Oct 10th 2013Nettomålerordningen, der gør det muligt at lade elmåleren løbe baglæns, er fra sommeren 2010, men ordningen kan, som alle andre love, blive ændret. Der er dog et udbredt ønske blandt politikere om at fremme vedvarende energi. NovaEnergi mener, at såfremt nettomålerordningen alligevel skulle blive ophævet, så vil den fortsat gælde for de anlæg, som er tilsluttet nettomålerordningen. Der er dog ingen garanti.

Dansk lovgivning begrænser strømudledningen til 16A pr. fase. Dette betyder, at vi i visse solcelleanlæg er nødt til at dele solcellepanelerne op i to zoner og montere to vekselrettere.

Ulteriori benefici
- Benefici derivanti da certificati di efficenza energetica per edifici

+1

Oct 10th 2013I. Den skematiske ordning

Pr. 1. januar 2011 blev det muligt at vælge en mere overskuelig form for opgørelse end man har kendt tidligere. Med den skematiske ordning får man et bundfradrag på 7000 kr. af bruttoindtægten, og er bruttoindtægten større end det, medregnes 60 % heraf i den personlige indkomst.

II. Virksomhedsordningen

Med virksomhedsordningen har man mulighed for at afskrive optil 25 % af sit solcelleanlæg. Det er reglerne for afskrivning af driftsmidler, der gælder, og selvom det kan være lidt mere uoverskueligt end den skematiske ordning, kan det i mange tilfælde godt betale sig at få sin revisor til at stå for regnskabet.

- Boligfradragsordningen

Med boligfradragsordningen kan du trække optil 15.000 kr. fra pr. myndige person i husstanden på arbejdslønnen ved forbedringer og vedligeholdelse af dit hjem. Det betyder, at der også er skattefordele at hente på montage og installation af dit solcelleanlæg. Dog kræver solcelleanlæg ikke det store vedligehold, så det er reelt kun på opsætning, man kan hente et skattefradrag.

+1

Oct 10th 2013Arbejdslønnen til montering af solceller er fradragsberettiget i 2012 (Boligjobplan) Evt. virksomhedsskatteordning for VE-anlæg.

Piani regolatori
- Leggi che riguardano l’ installazione di pannelli fotovoltaici su abitazioni private ed edifici ad uso commerciale

+2

Oct 10th 2013De skal ikke godkende det, men anlægget skal stikanmeldes. Det kan din installatør klare. Men du skal naturligvis være opmærksom på lokalplaner. Området kan være fredet, eller der kan være servitutter, som forhindrer opsætning. Men som regel er det problemfrit at installere et anlæg.